odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach

Wykonałeś usługę lub sprzedałeś towar, a kontrahent nie zapłacił? Możesz żądać wypłaty nie tylko kwoty umowy, ale też odsetek ustawowych. Mają one chronić przede wszystkim przedsiębiorców przed nieuczciwymi klientami. Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych i w jakich sytuacjach się je stosuje? Sprawdź!

Czym są odsetki ustawowe za opóźnienie i ile wynoszą?

Odsetki ustawowe za opóźnienie to określona prawem część procentowa, którą musi doliczyć kontrahent, jeśli zwleka ze spłatą. Mają funkcję wynagradzającą i odszkodowawczą.

Art. 481 § 1 Kodeksu Cywilnego § 2 reguluje wysokość tej kwoty. Standardowa stawka odsetek ustawowych za opóźnienie jest zmienna. Aby ją obliczyć, do wysokości stopy referencyjnej NBP wystarczy dodać 5,5 punktów procentowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych dotyczą z kolei konkretnych rodzajów transakcji między przedsiębiorcami. Ich wysokość, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jest podawana w obwieszczeniu Ministra.

Żeby ustalić, ile w danym przypadku wynoszą odsetki, pomnóż kwotę z faktury przez stopę odsetkową i liczbę dni opóźnienia, a następnie podziel przez 365 (liczbę dni w roku). Dodatkowo istnieją maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie – ich wysokość to stawka podstawowa x2.

Potrzebujesz więcej informacji o rodzajach odsetek ustawowych? Sprawdź artykuł: https://pragmago.pl/porada/odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/ 

Kto musi zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

W przypadku tych konkretnych transakcji trzeba spełnić określone warunki. Jakie? Transakcja musi:

  • obejmować: sprzedaż towarów, świadczenie usług lub oddanie rzeczy w leasing, najem itp.
  • być wykonana pomiędzy: przedsiębiorcami, podmiotami publicznymi lub osobami, które wykonują wolny zawód,
  • zostać zawarta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
  • być odpłatna.

W praktyce oznacza to, że odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych nie będą płacić klienci indywidualni. Zawsze zwróć również uwagę, czy kontrahent kupił przedmiot/usługę jako przedsiębiorca.

Kiedy trzeba płacić odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Moment wystąpienia o odsetki zależy od tego, na co umówiły się strony. Standardowo, jeśli termin płatności jest niższy niż 30 dni, naliczane są one już od dnia następnego po jego upłynięciu (termin płatności ustala się np. w umowie lub na fakturze). Jeżeli termin jest inny:

  • dłuższy niż 30 dni – odsetki naliczane, gdy minie 30 dni od sprzedaży, wykonania usługi itp.
  • dłuższy niż 60 dni – odsetki naliczane, gdy sprzedający dostarczy fakturę,
  • nie jest ustalony – odsetki naliczane, gdy minie 30 dni od sprzedaży, wykonania usługi itp.

Bez względu na to, czy zawierasz transakcje z przedsiębiorcą, czy klientem indywidualnym – warto znać możliwe opcje!