Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Korzystanie z estońskiego CIT: jakie firmy mogą skorzystać?

15 maja 2024 Korzystanie z estońskiego CIT


Estoński CIT, znany również jako estoński system opodatkowania dochodu korporacyjnego, stanowi atrakcyjną propozycję dla przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań podatkowych. Ten unikalny model pozwala na odroczenie obowiązku podatkowego aż do momentu dystrybucji zysków, co może znacząco wpłynąć na płynność finansową i potencjał inwestycyjny firm. Jakie podmioty gospodarcze mogą wykorzystać ten system? Jakie specyficzne kryteria i warunki muszą spełnić, aby móc korzystać z preferencji podatkowych oferowanych przez estoński CIT?

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT to innowacyjny system podatkowy, który rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy mogą zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu, gdzie przedsiębiorstwa muszą comiesięcznie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy – co dla małych podatników oznacza 9% ich dochodu, a dla większych przedsiębiorstw – 19% – estoński CIT oferuje znacznie większą elastyczność. W ramach tego systemu, podatek dochodowy jest odprowadzany dopiero w momencie dystrybucji zysków do wspólników, na przykład poprzez wypłatę dywidend. Dzięki temu, przedsiębiorstwa nie ponoszą ciężaru podatkowego, dopóki faktycznie nie zdecydują się na wypłatę zysków, co może znacząco wpływać na ich płynność finansową oraz zdolność do reinwestowania i rozwijania działalności.

W ramach estońskiego CIT, stawki podatkowe różnią się w zależności od wielkości i rodzaju działalności firmy. Małe firmy oraz te, które dopiero rozpoczęły działalność, korzystają z obniżonej stawki 10% CIT, podczas gdy większe spółki obciążane są stawką 20%. Kiedy dochodzi do wypłaty zysków, wspólnicy są dodatkowo obciążeni 19% PIT, jednak system umożliwia odliczenie znacznej części tego podatku – do 90% dla małych przedsiębiorców i firm w początkowej fazie działalności, oraz 70% dla pozostałych. Takie rozwiązania czynią estoński CIT niezwykle atrakcyjnym dla przedsiębiorców, którzy poszukują efektywnych sposobów na optymalizację swoich obciążeń podatkowych oraz lepsze zarządzanie kapitałem.

Dla kogo estoński CIT?

Opłacalność skorzystania z estońskiego CIT-u najlepiej oceni doradca podatkowy. Zanim jednak się do niego udamy warto wiedzieć, czy w ogóle możemy z niego skorzystać.

Estoński CIT, czyli estoński system podatkowy dla korporacji, stanowi atrakcyjną opcję dla określonych form prawnych przedsiębiorstw, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, oferując im szansę na optymalizację obciążeń podatkowych. Warunki korzystania z tego systemu są jednak rygorystyczne i wymagają spełnienia przez przedsiębiorstwa szeregu kryteriów.

Kluczowym wymogiem jest, aby mniej niż 50% przychodów firmy pochodziło z określonych źródeł, takich jak wierzytelności, odsetki, części odsetkowe rat leasingowych, poręczenia, gwarancje, prawa autorskie, a także przychody z transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie generują istotnej wartości dodanej.

Dodatkowo, firma musi zatrudniać co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę, przy czym umowy cywilnoprawne muszą generować wydatki trzykrotnie przekraczające średnie wynagrodzenie.

Struktura właścicielska spółki również musi odpowiadać określonym kryteriom — udziałowcy to wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają majątkowych praw związanych z fundacjami, trustami lub innymi formami prawnymi o charakterze powierniczym, za wyjątkiem fundacji rodzinnych.

Firmy nie mogą posiadać udziałów w innych spółkach czy funduszach inwestycyjnych, prowadzić działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, ani znajdować się w trakcie upadłości lub likwidacji.

Estoński CIT wymaga również, aby firma nie była klasyfikowana jako przedsiębiorstwo finansowe, nie udzielała kredytów konsumenckich i nie sporządzała sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości w okresie korzystania z tego systemu podatkowego.

Aby wdrożyć estoński CIT, konieczne jest złożenie odpowiedniego zawiadomienia do urzędu skarbowego przed końcem pierwszego miesiąca, w którym firma zamierza zastosować nowy sposób opodatkowania. Jest to również możliwe w trakcie roku podatkowego, ale wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień przed zmianą systemu podatkowego.

Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów może skutkować utratą prawa do korzystania z estońskiego CIT, co podkreśla znaczenie dokładnego przestrzegania regulacji.

 Artykuł sponsorowany

GeldMarket

Redakcja Geld Market to zespół wykwalifikowanych dziennikarzy, analityków finansowych i ekspertów ekonomicznych, którzy z pasją tworzą treści na temat rynków finansowych i gospodarki. Nasz

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Korzystanie z estońskiego CIT
Kontrakty futures
skoki narciarskie

Jesteś zainteresowany reklamą?

skoki narciarskie