fundusze

Prosta i zrozumiała konstrukcja, jasny sposób wyznaczania ceny i niskie marże i koszty operacyjne, wszystko to czynniki, które przesądzają o rosnącej popularności inwestowania w fundusze typu ETF. Co roku na rynek wchodzą też dziesiątki tego typu produktów, a już teraz inwestując globalnie możemy wybierać spośród kilku tysięcy różnych funduszy ETF. Właściwy dobór odpowiednich jednostek do portfela inwestycyjnego może więc być nie lada wyzwaniem. W naszym artykule wyjaśniamy jak się do tego przygotować oraz jak dobrać fundusze dopasowane do naszej strategii. Podpowiadamy też jakie narzędzie może okazać się najlepszą platformą do zakupu tego typu produktów.

Fundusze ETF – inwestowanie ze zrozumieniem

Mimo, że konstrukcja ETFów wydaje się prosta to nie oznacza to, że każdy z nich jest dla każdego inwestora. Fundusze ETF są ściśle skorelowane z danym indeksem giełdowym, walutowym czy towarowym. Zmiany wartości tego indeksu mają bezpośredni wpływ na cenę powiązanych z nim ETFów. Dlatego warto przede wszystkim inwestować w te ETFy które związane są z rynkiem jaki znamy i rozumiemy. Jeśli czytamy wystarczająco dużo raportów i analiz o konkretnym kraju i jego ekonomii lub o danej branży dopiero wtedy sięgajmy po fundusze ETF bezpośrednio z nim związane. Dzięki temu rozumiejąc ten obszar gospodarki będziemy mogli lepiej przewidzieć jak zachowa się on w przyszłości i jak wpłynie to na cenę powiązanych z nim jednostek.

fundusze etf

Fundusze ETF – inwestowanie dopasowane do strategii

Fundusze ETF podobnie jak inne produkty wchodzące w skład portfela inwestycyjnego powinny być dopasowane do strategii jaką przyjęliśmy. Inne więc jednostki kupimy gdy nastawiamy się na szybkie zyski w krótkiej perspektywie czasu. Wtedy mogą być to fundusze oparte o rynki wschodzące lub takie które mają bardziej spekulatywny charakter. ETFy mogą być też dobrym produktem do strategii długoterminowej. Jeśli wybierzemy oczywiście te oparty o największe indeksy giełd z krajów wysokorozwiniętych. Wiele ciekawych informacjo o tym jak dobierać fundusze ETF do swojego portfela znajdziemy w tej pogłębionej analizie.

Fundusze ETF – inwestowanie za pomocą sprawdzonej platformy

W przypadku inwestowania w fundusze ETF ważny jest szeroki dostęp do całego złożonego rynku tych produktów oraz niskie koszty operacyjne. Takie możliwości zapewniają internetowe platformy inwestycyjne, jak chociażby SaxoBank. Więcej informacji znajdziesz tutaj, jak na przykład jakie są prowizje, jakie fundusze posiadają w swojej ofercie i jakie opcje daje konto demo na tej platformie.

Artykuł sponsorowany