PIT 37

PIT-37 jest niewątpliwie najczęściej wypełnianym typem formularza podatkowego. Właśnie rozpoczął się okres składania tego typu deklaracji. Warto to zrobić szybciej niż później. Jeśli złożysz PIT-37 online, możesz liczyć na jeszcze szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Czym jest PIT-37?

Kto powinien wypełnić pit 37 za rok 2020?

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

PIT 37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Czym jest PIT-37?

Według szacunków Ministerstwa Finansów PIT-37 składa obecnie co roku około 11 milinów Polaków. To znacznie powyższej 1/3 osób zobowiązanych do rozliczeń podatkowych. Popularność akurat tej deklaracji wiąże się przede wszystkim z tym, że większość Polaków pracuje w oparciu o umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne, takie jak zlecenie czy umowa o dzieło. Do rozliczania tego typu przychodów służy właśnie PIT-37.

Kto powinien wypełnić pit 37 za rok 2020?

Druk PIT-37 przeznaczony jest przede wszystkim dla tych podatników, którzy w 2020 roku uzyskali przychód z tytułu umowy o pracę umowy zlecenia, umowy o dzieło. Na tym druku rozliczają się również osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz renty. Po PIT-37 powinien siegnąć każdy, kto:

  • otrzymuje przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
  • jest emerytem lub rencistą, 
  • korzysta ze świadczeń przedemerytalnych,
  • otrzymuje dochody z tytułu przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
  • otrzymuje dotacje z ubezpieczenia społecznego, 
  • jest stypendystą, 
  • otrzymuje dochód z tytułu praw autorskich oraz innych praw majątkowych,
  • otrzymuje świadczenia z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wykonywał w 2020 roku pracę przysługującą aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną
  • uzyskał dochód z umowy akwizycyjnej. 


Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Rozliczenie PIT-37 w większości przypadków nie jest specjalnie trudne. Przede wszystkim jednak musisz pamiętać, że do wypełnienia PIT-37 potrzebujesz PIT-11 od pracodawcy, który w twoim imieniu odprowadzał odpowiednie składki i podatki. Pracodawca ma obowiązek przekazać ci taki PIT do końca lutego, natomiast wcześniej jeszcze musi go zgłosić do właściwego US. Na podstawie dokumentów od pracodawców od kilku lat Ministerstwo Finansów udostępnia usługę Twój ePIT. Na dedykowanej stronie możesz zobaczyć swój PIT wygenerowany właśnie na podstawie informacji od pracodawców. Jeśli masz tylko jedną umowę i nie chcesz odliczać żadnych składek, możesz po prostu zaakceptować ten druk i przesłać go do US. Jeśli jednak umów jest więcej albo chciałbyś skorzystać z ulg i odliczeń, musisz dokument wypełnić samodzielnie. Może ci w tym pomóc program do rozliczeń PIT-37 online: https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37. Program posiada wszystkie niezbędne formularze i załączniki, automatycznie na podstawie podanych przez ciebie danych wylicza wszystkie niezbędne wartości, sugeruje korekty, a także dba, abyś wypełnił wszystkie obowiązkowe pola. Dzięki temu unikasz ryzyka błędów w obliczeniach, jak i wysyłki nie do końca uzupełnionego PITu. Dzięki programowi PIT-37 możesz wysłać od razu po zakończeniu edycji formularza. Dzięki wysyłce online przyspieszasz zwrot nadpłaconego podatku. Dla deklaracji złożonych online ten czas wynosi do 45 dni, natomiast w przypadku tradycyjnej formy złożenia wniosku – do trzech miesięcy. 


PIT 37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

PIT-37, podobnie jak większość deklaracji podatkowych należy rozliczyć do końca kwietnia 2021 roku. Termin ten mógłby ulic wydłużeniu o jeden dzień, gdyby 31 kwietnia wypadał w niedzielę, w tym roku jednak tak się nie dzieje. Nie warto jednak zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę, tym bardziej, że razem z programem online wypełnienie PIT-37 w przypadku większości podatników zajmuje kilkanaście do kilkudziesięciu minut.