Największym błędem popełnianym przez osoby rozpoczynające swoją przygodę z giełdą jest brak odpowiedniej wiedzy na temat jej funkcjonowania. Dlatego pierwszym krokiem dla inwestora powinno być zdobycie odpowiedniej wiedzy. Zanim przejdziesz do gry na giełdzie realnymi pieniędzmi poznaj kilka zasad, które rządzą rynkiem papierów wartościowych.

Jedną z najbardziej znanych instytucji finansowych w Polsce jest Giełda Papierów Wartościowych

Giełda organizuje obrót instrumentami finansowymi i na niej spotykają się sprzedający i kupujący, a ich oferty wyznaczają cenę kursu i realizacje transakcji. Podstawowe mechanizmy funkcjonowania giełdy określają dwa pojęcia: popyt i podaż. Popyt, to zainteresowanie inwestorów zakupem akcji. Podaż to z kolei zainteresowanie sprzedażą przez ich posiadaczy. Na popyt i podaż akcji ma wpływ kształtowanie się ich bieżącej ceny. Spadek ceny akcji, może wpływać na wzrost zainteresowania ich zakupem, a wzrost cen zwykle zmniejsza ich atrakcyjność pośród inwestorów. Ceny akcji zależą od bieżącej działalności spółek i ich wyników finansowych. Podaż uzależniona jest od wielu czynników: inwestorzy sprzedają akcje, bo zamierzają zainwestować uzyskane środki w inne, osiągnęli już zakładaną stopę zwrotu lub po prostu nie chcą stracić więcej.

Omawiając sytuację na giełdzie często spotkamy się także z określeniami hossa i bessa

W okresie hossy wartość cen akcji rośnie. Wbrew pozorom nie jest to korzystne, bo wyższe ceny akcji przyciągają coraz większą liczbę inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w rosnącym rynku, a ceny akcji przestają odzwierciedlać realną wartość spółek. Gdy tak nadmuchana bańka pęka następuje gwałtowny spadek cen akcji, a inwestorzy zaczynają wyprzedawać swoje udziały, obawiając się jeszcze większych strat. Inwestorzy sprzedają akcje często po zdecydowanie niższej cenie niż je kupili. Mówimy wówczas o bessie. Bardzo istotną cechą giełdy jest płynność rynku. Płynność to zdolność do szybkiego zakupu lub sprzedaży akcji. Dużą płynność mamy wówczas, gdy chcemy sprzedać stosunkowo niewielkie pakiety akcji danej spółki. Im większy pakiet akcji i mniejsza płynność, tym trudniej dokonywać transakcji.

Niska płynność praktycznie uniemożliwia zbycie akcji po zadowalającej cenie

Po wstępnym zainteresowaniu się tymi podstawowymi pojęciami, musisz zdecydować się, które akcje kupisz i w jakim momencie. Decyzja oparta może być na dwóch różnych przesłankach: analizie technicznej i analizie fundamentalnej. Analiza techniczna polega na zapoznanie się z wykresami i prognozowaniu kursów akcji, na podstawie ich historycznych cen. Analiza fundamentalna opiera się na prognozowaniu przyszłego kursu w oparciu o ocenę sytuacji gospodarczej w poszczególnych branżach, planów i kondycji spółki, a nawet ogólnego klimatu politycznego czy ekonomicznego. Analiza fundamentalna zwykle pozwoli nam ocenić czy warto w dana spółkę zainwestować, a techniczna pozwoli na poznanie odpowiedzi, kiedy najlepiej to zrobić.


Poznanie ogólnej wiedzy giełdowej to pierwszy krok do założenia rachunku maklerskiego. Zarazem to dopiero początek drogi inwestorskiej. Dla uzyskania zysków konieczne jest stałe śledzenie doniesień giełdowych i bieżące monitorowanie sytuacji na rynku.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *